Sekce WRC

Milí jezdci, chovatelé koní a příznivci westernového sportu,

 

máte-li zájem být součástí westernového dění u nás, srdečně vás zveme do Western Riding Clubu ČR. Od roku 1990 jsme nezávislou sportovní organizací s celorepublikovou působností.Naším hlavním posláním je podpora westernového sportu, výcviku i chovu koní.

Členové WRC jsou sdruženi v 50 regionálních sekcích, které pořádají westernové závody i tréninkové kurzy na kvalitní sportovní úrovni. Veškeré soutěže se konají dle oficiálních Pravidel westernového ježdění a mohou v nich startovat jezdci s westernovou licencí WRC. V současné době má tuto licenci více než 500 našich členů.

Westernový sport je pestrý a má co nabídnout všem věkovým kategoriím. V našich pravidlech najdete soutěže drezurní, rychlostní i dobytkářské. Ti nejmenší u nás začínají předvedením koní na ohlávce - Showmanship at halter. Soutěže se dle náročnosti dělí na kategorie - typ "C" pro začínající jezdce, typ "B" kvalifikace do Mistrovství republiky, typ A – mezinárodní soutěže a Mistrovství WRC ČR. Každý rok jsou vyhlášeni na Valné hromadě WRC nejlepší jezdci roku v daných disciplínách, kteří obdrží titul All Around Champion.

Členem WRC se můžete stát i vy - vyplněním přihlášky a zaplacením příspěvků předákovi vybrané sekce - v tomto případě sekce WRC Ranč Bělečko, případně přímo na adresu hospodáře WRC.

Ať vám koně jdou!

 

Přehled základních westernových disciplin:

 

REINING - tato soutěž patří k nejobtížnějším a zároveň také k nejpopulárnějším disciplínám westernového ježdění. Kůň s jezdcem předvádí úlohu s prvky přiježděnosti, kterými jsou - malé pomalé kruhy a velké rychlé kruhy v cvalovém tempu, letmé přeskoky, spiny (rychlý obrat okolo vnitřní zadní nohy, přičemž přední nohy se překračují v klusovém tempu), sliding stop (klouzavé zastavení z rychlého cvalu), roll back (rychlý obrat na zadních nohách s následným nacváláním) a couvání. Všechny cviky musejí být prováděny s naprostou kontrolou koně a přesně tak, jak je popisuje daný pattern. Celá úloha pak musí být provedena v přiměřeném tempu a bez výrazných pomůcek. Kůň musí dobře komunikovat s jezdcem a nechat se kontrolovat doslova na každém kroku. Reining je první westernovou disciplínou zařazenou do programu olympijských her.

WESTERN PLEASURE - v této disciplíně se hodnotí celá dvojice - jezdec a kůň. Rozhodující je kvalita chodů, způsob předvedení a výraz koně, který se společně s jezdcem prezentuje v kroku, klusu a cvalu. Provedení chodů je pomalé, ve velmi zkráceném klusu a uvolněném cvalu. Dobře přiježděný kůň pracuje na jemném, skoro neznatelném přilnutí, takže působí dojmem naprosté pohody mezi jezdcem a koněm a v pravém slova smyslu je to ježdění pro radost.

WESTERN HORSEMANSHIP - tato disciplína se skládá ze dvou částí - ze samostatné úlohy a z Rail Work ve formě Pleasure úlohy. Hodnocen je pouze jezdec - jeho vzhled, chování, sed, používání pomůcek a celkový přístup ke koni. Kůň musí reagovat na velmi jemné pomůcky a předvést požadovanou úlohu co nejpřesněji. Úloha je vypisována rozhodčím nejméně jednu hodinu před začátkem soutěže.

TRAIL HORSE - v této disciplíně musí kůň překonávat různé druhy překážek, které simulují terénní nerovnosti. Hodnotí se stylové zvládnutí překážky za jisté rychlosti, ale při zachování opatrnosti. Úkolem jezdce s dobře přiježděným a ovladatelným koněm je předvést např. průjezd brankou, přechod můstku, přenášení břemene, překračování kavalet, ustupování bokem, otočení ve čtverci. Součástí je i couvání a předvádí se krok, klus a cval. Rozhodčí hodnotí přesnost a plynulost provedení. Každá překážka je hodnocena samostatně a vítězí ten, kdo má nejnižší počet trestných bodů. Pro trail není stanoven časový limit.

WESTERN RIDING - zde se předvádí dobře přiježděný a pracující kovbojský kůň, který je schopen překonávat kavalety, chodit v klidu na volných otěžích v kroku, klusu a cvalu. V pomalejším tempu je vyžadováno předvedení letmého přeskoku bez výraznějšího zdvihu. Dvojice se předvádí ve třech úlohách, daných pravidly. V každé úloze jsou kavalety, letmé přeskoky, zastavení ze cvalu a couvání.

SUPERHORSE - tato disciplína je souhrnem disciplín Trail, Reining, Western Pleasure, Western Riding. Již to naznačuje obtížnost soutěže a nutnou všestrannost koně i jezdce. Oprávněni ke startu v této disciplíně jsou 4 letí a starší koně. Předvedení koně je zásadně jednoručním vedením a na páce.

BARREL RACING – rychlostní závod, jehož trať vede po trojúhelníkové dráze, kde se jezdec s koněm otáčí kolem tří barelů. Poražení barelu se penalizuje 5 trestnými vteřinami. Díky elektronické časomíře se měří na tisíciny vteřiny. Jede se buď jedno nebo dvě kola, přičemž se započítává lepší dosažený čas.

POLE BENDING – rychlostní disciplína jejíž dráha vede mezi šesti tyčemi. Po startu jezdec dojede na konec dráhy, projede slalom, otočí se kolem poslední tyče a ještě jednou se "proplete" mezi tyčemi. Teprve potom může pobídnout koně k závěrečnému trysku. Shození tyče se penalizuje 5ti trestnými vteřinami, za nedodržení daného kurzu je diskvalifikace.

SHOWMANSHIP AT HALTER - soutěž je přístupná pouze pro mládež a amatéry a hodnotí se zde schopnost soutěžícího předvést koně na ohlávce. Kůň je pouze rekvizitou. Ideálně předvedený výkon je proveden sebejistým, upraveně oblečeným soutěžícím, vedoucím pěstěného koně v dobrém stavu, ochotně reagujícího tak, aby mohl rychle, hladce a přesně provést požadovanou úlohu. Soutěžící předvádí koně v kroku a klusu, hodnoceno je chování a pozornost koně, které spolu s celkovým estetickým dojmem určuje pořadí dvojice.